ثروت کارت

کارتی از جنس ثروت

ثروت کارت يک کارت بانکی است که با لوگوی “ثروت تو” در دسترس کاربران قرار ميگيرد.ثـروت کارت به نام کاربر صادر گرديده و اين کارت تمامی مولفه های کارت های شـتابی از جمله، برداشت وجه از دستگاه خودپرداز (ATM)، خريد از کارت خوان های شاپرک، خريد از درگـاه های ايـنترنتی شاپرک، استفاده از کارتخوانها (POS) را دارا مي باشد.

شتاب، شاپرک

ثروت کارت عضو شبکه بانکی کشور

ثروت‌کارت عضو شبکه رسمی بانکی کـشور (شتاب و شاپرک) است و تـمامی قابلیت‌های یـک کارت ‌بانکی ازجمله برداشت از تمامی دستگاه‌های خـودپرداز عـضـو شبـکه شـتاب (مـحدودیت بـرداشت مـبلغ بر اسـاس قـانـون بـانـک مـرکـزی دویـست هـزار تـومان در هـرروز اسـت.)، خـرید از تـمامی دستگاه‌های کارت‌خوان عضو شبکه شاپرک، خرید از تمامی درگاه‌های اینترنتی را دارد.

قابلیت های کلیدی و امنیتی ثروت کارت

  • - آماده سازی و پشتیبانی شده توسط بانک اقتصاد نوین
  • - امنیت بسیار بالای کارت به علت مغناطیسی بودن آن
  • - ثروت کارت دارای CCV2 جهت استفاده در شبکه پرداخت و خريد اينترنتي میباشد.
  • - ثروت کارت دارای رمز اول جهت برداشت وجه از هر خودپراز (ATM) عضو شتاب میباشد.
  • - ثروت کارت دارای رمز دوم جهت خرید اینترنتی - واریز مبلغ از طریق درگاه های پرداخت است.
  • - ثروت کارت قابلیت پرداخت قبوض و يا خريد بليط هواپيما، قطار و ... را دارد.
  • - ثروت کارت امکان برداشت نقدی از هر خودپراز (ATM) عضو شبکه شتاب را دارا میباشد.
  • - قابلیت پشتیبانی مستقیم 24 ساعته کارت توسط بانک اقتصاد نوین

مزایای ثروت کارت برای شما

نماد پرستیژ و فعالیت اقتصادی شما!

دارا بودن یک ثروت کارت نـشان میدهد شما از فـعالیت اقتصادی پرسودی بهره میبریـد! لـذا اینـکه شمـا با دارا بـودن ایـن کـارت نـشان میـدهـید کـه مستمراً در حال فعالیت اقتصـادی هـستید و بـرای توسـعه مـقاومـتی ایـران تلاش میکنید، همچنین اینکه افرادی که در پلان چـهارم شـرکـت میـکنند بـا اینکار به “ثـــروت تــو” کـمک میکنند تا در جهـت راه انـدازی پـروتکـل هـای بیشتری در زمینه کسب درآمد گروهی فعالیت داشته باشد و زمینه توسعه همه جانبه برای همگان را فراهم آورد.

جایزه خارق العاده!

9.000.000 تومان در 18 کارت اختصاصی!

یکی از مهیج ترین روشـهای تشـکر از کاربران فعال سایت اهدای رایـگان مـبالغ مـختلف به صورت رایگان میباشد! بدین صورت که اگر کاربرانی 4 بـار پـیاپی بـسته چهارم را خـریـداری کنـند یـا بـه صورت دیگر 4 بار مـتوالی در گـروه چـهارم شـرکت کـنند و 4 بار بـرنده شـوند دفـعه پنجم به آنها مـبلغ 90.000.000 ریال جایزه نـقدی در 18 کـارت (هـر کـارت به مـبلغ 500 هزار تومان) بـه آنها تـعلق خـواهد گـرفت و این موضوع هر سری تکرار خواهد شد.